Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

ladies-warriors
19:55
2365 1382 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viakapitandziwny kapitandziwny
19:54
9471 2f30

Fail

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viazombiekrasko zombiekrasko
ladies-warriors
19:52
5197 f2ba
Loss of sacred object [Peter Rollins] 
Reposted fromnazarena nazarena viazombiekrasko zombiekrasko
ladies-warriors
19:50
8473 057d 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viazombiekrasko zombiekrasko
ladies-warriors
19:46
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viacheersbaby cheersbaby
ladies-warriors
19:46
- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz "Zaginięcie"

September 22 2017

21:46
2283 3989 390
Reposted fromjordansparrish jordansparrish
ladies-warriors
21:44
2361 a3e4 390
Reposted fromaletodelio aletodelio
ladies-warriors
21:44
2386 b6ee 390
Pali niebieskie LM-y no i cudze mosty.
Reposted fromzenibyja zenibyja

September 21 2017

ladies-warriors
23:11
ladies-warriors
23:11
ladies-warriors
23:10

September 18 2017

ladies-warriors
17:58
4558 0bda 390
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viazakazane zakazane

September 17 2017

21:05
8356 eb3b 390

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

ladies-warriors
21:04
6677 aa4a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
ladies-warriors
21:04
4432 0575 390
Reposted fromcorvax corvax viaczoo czoo

September 16 2017

ladies-warriors
11:08
Reposted frombluuu bluuu vialubje lubje

September 15 2017

ladies-warriors
16:06
Reposted fromgaf gaf viatvaseyes tvaseyes
ladies-warriors
16:04

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaboli boli

September 14 2017

ladies-warriors
18:11
9083 ee78 390
Reposted fromoll oll viadlaczegonie dlaczegonie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl