Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

ladies-warriors
20:07
1196 acdd 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viazEveR zEveR
ladies-warriors
20:05
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić...
i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi
— Albert Einstein
Reposted fromemerald emerald vialabellavita labellavita
ladies-warriors
20:03
6249 0375 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viazEveR zEveR
ladies-warriors
20:02
4329 d6b5 390
Reposted frompunisher punisher viainzynier inzynier
ladies-warriors
20:02
3818 6d77 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viainzynier inzynier
ladies-warriors
20:02
8763 b189 390
Reposted fromkosmata kosmata viainzynier inzynier

July 25 2017

ladies-warriors
22:03
6157 6769 390
Reposted fromtfu tfu vialabellavita labellavita
22:02
7805 8ec4 390

July 23 2017

ladies-warriors
18:00

July 22 2017

ladies-warriors
16:40
ladies-warriors
16:39
5584 9ce9 390
Reposted fromstroschek stroschek viasucznik sucznik

July 12 2017

ladies-warriors
20:22
7658 5ae2 390
Reposted fromJamalus Jamalus viasucznik sucznik
ladies-warriors
20:20
Nie przesadzaj. Świat się nie kończy. To tylko turbulencje. Samolot jest bezpieczny. Ma dobrego pilota. Siedzisz na właściwym miejscu. Trafiłeś po prostu na powietrzny wir. Poczekaj. To minie.
— Regina Brett - Bóg nigdy nie mruga
Reposted frompapiertiger papiertiger vialabellavita labellavita
ladies-warriors
20:20
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka vialabellavita labellavita

July 11 2017

ladies-warriors
20:09
3229 015e 390
Reposted fromtfu tfu viaodyssey odyssey

July 01 2017

ladies-warriors
19:09
1618 5e1a 390
Reposted fromLQL LQL viawarkocz warkocz
ladies-warriors
19:08
0094 e223 390
Reposted fromrobcochcesz robcochcesz viawarkocz warkocz
ladies-warriors
19:08
I nie zapomnijcie, że prawdziwa miłość nie stawia warunków, nie oblicza, nie wypomina, ale po prostu kocha.
— Jan Paweł II
Reposted fromrobcochcesz robcochcesz viawarkocz warkocz

June 20 2017

ladies-warriors
20:55
3404 3a55 390
Reposted fromministerium ministerium viawarkocz warkocz
ladies-warriors
20:48
0452 ec6d 390
Reposted frombukoz bukoz viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl