Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

ladies-warriors
22:12
O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał;
Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał;
nie tyle szukał miłości, co kochał.
Ponieważ dając siebie, otrzymujemy;
zapominając o sobie, odnajdujemy siebie;
a przebaczając, zyskujemy przebaczenie.
— św. Franciszek z Asyżu
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaLimysoul Limysoul
ladies-warriors
22:06
6104 b44b 390
Iceland
Reposted frommrzonka mrzonka viawarkocz warkocz
ladies-warriors
22:05
ladies-warriors
22:03
Reposted fromvenustardust venustardust viawarkocz warkocz
ladies-warriors
22:03
6743 f776 390
Reposted frommozaiczna mozaiczna viawarkocz warkocz
ladies-warriors
22:03
8258 dd34 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaAnneBonny AnneBonny
ladies-warriors
22:02
9444 b20a 390
Reposted fromoll oll viawarkocz warkocz
ladies-warriors
22:02
...co sądzi o dzisiejszych mężczyznach, wzruszyła tylko ramionami i powiedziała: zamiast rozłożyć nogi, rozkładam ręce.
— Brud.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaAnneBonny AnneBonny
ladies-warriors
22:02
9022 640b 390
Reposted fromoll oll viawarkocz warkocz
ladies-warriors
22:01
0000 87f0 390
Reposted fromcontroversial controversial viawarkocz warkocz
21:58
8718 6700 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viawarkocz warkocz
21:58
8669 a37d 390

amo-vintage:

“War is hell”, 1965 - Photo by Horst Faas

Reposted fromLittleJack LittleJack viawarkocz warkocz
ladies-warriors
21:57
5151 135d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
ladies-warriors
21:56
8820 dcef 390
Reposted fromoll oll viamessinhead messinhead
ladies-warriors
21:56
6717 fa83 390
Reposted fromnattini nattini viamessinhead messinhead
ladies-warriors
21:56
7683 5b4d 390
Reposted fromcomics comics viachleb-i-wino chleb-i-wino
21:49
3566 b6a4 390
Reposted fromSaturnine Saturnine viawarkocz warkocz
ladies-warriors
21:46
6490 af7f 390
Reposted frombenzodiazepina benzodiazepina viawarkocz warkocz
ladies-warriors
21:44
"I to jest samotność: że wszystkich chuj interesuje, co się z tobą tak naprawdę dzieje. Jesteś, jest w porządku, nie ma cię, też jest w porządku. Samotność jest wtedy, jak wychodzisz z roboty, bo w końcu musisz wyjść, i zastanawiasz się, w którym kierunku iść.(...) nie wiesz gdzie, wszędzie tak samo dobry kierunek. Bo wszędzie tak samo chuj cię czeka."
- Patryk Vega 'Złe psy. W imię zasad'

November 30 2016

ladies-warriors
19:44
5104 2f7d 390
Reposted fromdjahnee djahnee vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl