Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

ladies-warriors
10:12
9149 6ab2 390
Reposted fromwronia wronia viawarkocz warkocz
ladies-warriors
10:09
0658 e92a 390
Reposted fromratek ratek viazombiekrasko zombiekrasko
ladies-warriors
10:05
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

April 08 2018

ladies-warriors
06:55
2422 ffd5 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiwannabeyour iwannabeyour
ladies-warriors
06:52
06:50
1627 e904 390
Reposted fromkattrina kattrina viadobby dobby
ladies-warriors
06:50
4768 a278 390
Kwurwiłamsię!

April 06 2018

ladies-warriors
19:34
3781 39b2 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viaiwannabeyour iwannabeyour

April 05 2018

ladies-warriors
17:06
4847 1d7d 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viainzynier inzynier

April 03 2018

ladies-warriors
20:41
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viaeloo eloo
ladies-warriors
20:41
7000 0eab 390
Reposted fromMakeMePurr MakeMePurr viaeloo eloo
ladies-warriors
20:37
7964 9b51
Reposted fromGIFer GIFer viawarkocz warkocz

April 02 2018

ladies-warriors
19:43
8750 ad00 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
ladies-warriors
19:42
Reposted fromPoranny Poranny viaeloo eloo
ladies-warriors
09:46
Reposted fromworst-case worst-case viasucznik sucznik
ladies-warriors
09:43
4877 6606 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viajoannna joannna
ladies-warriors
09:43
3243 92c7 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viajoannna joannna
ladies-warriors
09:42
6969 b817 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viajoannna joannna

April 01 2018

ladies-warriors
18:52
4867 1259 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viakoloryzacja koloryzacja
ladies-warriors
18:48
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl