Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

ladies-warriors
20:54
7267 fdec 390
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viasucznik sucznik
ladies-warriors
20:53
5753 bd37 390
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik

July 09 2018

ladies-warriors
20:10
ladies-warriors
20:09
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
ladies-warriors
20:03
1962 581b 390
Reposted fromTamahl Tamahl viainzynier inzynier

June 26 2018

ladies-warriors
20:37
6167 4549 390
20:36
ladies-warriors
20:35
1441 b949 390
Reposted frompiehus piehus viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
ladies-warriors
20:34
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viadepresja depresja
ladies-warriors
20:25
7572 12cb 390
Reposted fromtfu tfu viamisery misery

June 01 2018

ladies-warriors
11:16

May 31 2018

ladies-warriors
20:10

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.

Tylko - jeśli Bóg pozwoli -
nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy (...) 

— Agnieszka Osiecka

May 16 2018

ladies-warriors
20:54
7595 f664 390
Reposted fromGIFer GIFer viamessinhead messinhead
ladies-warriors
20:54
2568 bf6f 390
Reposted frompiehus piehus viamessinhead messinhead

May 15 2018

ladies-warriors
20:45
7306 576a 390
Reposted frommaruuda maruuda viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
ladies-warriors
20:43
9253 3b23 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viadobby dobby
ladies-warriors
20:39

May 13 2018

ladies-warriors
10:16
7608 f6d1 390
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaodyssey odyssey

May 12 2018

07:40
3986 7a2d 390
ladies-warriors
07:35
5614 90bc 390
Reposted fromoll oll vialabellavita labellavita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl