Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

ladies-warriors
21:55
8965 7e73 390
Reposted frommessinhead messinhead viadobby dobby

January 16 2018

20:56
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viamessinhead messinhead
ladies-warriors
20:50
6646 7f9c 390
Reposted frompiehus piehus viasucznik sucznik
ladies-warriors
20:48
Reposted fromFlau Flau viatvaseyes tvaseyes

January 15 2018

ladies-warriors
21:55
ladies-warriors
21:54
Widzisz córeczko - powiedziała matka po chwili dłuższego namysłu. - Jeżeli on odsuwa Ci krzesło, kiedy siadasz, otwiera drzwi, kiedy wsiadasz, podaje płaszcz i ułatwia wejście do lokalu - to nie znaczy, że Cię kocha. Nie powinnaś mylić dobrych manier z zaangażowaniem. 
Jeżeli trzyma Twoje włosy, kiedy wymiotujesz jak kot na imprezie, to nie znaczy że Cię kocha. Jeżeli się z Tobą przespał - to nie znaczy, że Cię kocha. Nawet jeżeli następnego dnia zadzwonił. Nawet jeżeli przespał się ponownie. Nawet jeśli sypia z Tobą od roku - to nie znaczy że Cię kocha i że do czegokolwiek się zobowiązał. Nawet jeśli mówi, że kocha, to może to oznaczać zupełnie coś innego... 
Ja wiem Olu, że jesteś z innego pokolenia. Mamy równouprawnienie, kobieta może wysyłać sygnały tak samo jak mężczyzna, może podejmować inicjatywę i brać sprawy w swoje ręce. Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy naprawdę mu zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
Mężczyźni, Olu, to zdobywcy. Może Cię kochać, ale w momencie kiedy zaczniesz na niego naciskać po prostu ci ucieknie.
-To co mam zrobić mamo? - zapytała, jak wtedy, kiedy miała 13 lat.
- Nic kochanie. Czekać.
— Piotr C. "Pokolenie Ikea Kobiety"
Reposted frompanikea panikea viaxannabelle xannabelle
ladies-warriors
21:53

January 12 2018

ladies-warriors
21:33
6929 a169 390
ladies-warriors
21:31
Stoję sobie w sklepie, wiecie jak jest w sklepach przed świętami, i słyszę jak jakiś kolo w garniturze w moim wieku, co nie widzi sensu w życiu, więc uważa, że znalazł go w pieniądzach, mówi do kobiety, która siedzi za kasą: „Co się pani tak wolno rusza? Trzeba było się uczyć, to by pani tu nie skończyła.” Kasjerka posiniała, ale nie powiedziała nic. Była w pracy.
Zanim ktokolwiek zdążył zareagować,  jeden młody koleżka w zbyt dużej bluzie, żując gumę spojrzał na gościa w garniturze, jak krowa na pociąg i wypalił: „Niby miasto, a świnie luzem chodzą”. Kolejka zarechotała. Garnitur posiniał, a wszystkim jakby przestało się spieszyć.  
Pomyślałem, że matka i ojciec tego młodego człowieka zrobili dobrą robotę. Bo dzieci muszą się nauczyć szacunku dla ludzi, którzy różnią się tylko tym, że za swoją pracę dostają mniej hajsu.
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaftmo ftmo
ladies-warriors
17:43
4246 881a 390
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viadobby dobby

January 11 2018

ladies-warriors
19:12
ladies-warriors
08:44
4336 bafd 390
Reposted fromfoods foods viaduzedziecko duzedziecko
ladies-warriors
08:43
2652 0227 390
Reposted fromtfu tfu viaduzedziecko duzedziecko

January 09 2018

ladies-warriors
21:03
7050 dccd 390

**a raczej stara się
Reposted fromEmisja Emisja viamessinhead messinhead
ladies-warriors
21:01
8690 e2c2 390
Reposted frompiehus piehus viainsomniia insomniia
ladies-warriors
21:00
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
ladies-warriors
20:59
5698 0f86 390
Reposted fromkatsiu katsiu viawszystkodupa wszystkodupa
ladies-warriors
20:54
5761 8377 390
Reposted fromshitty shitty viakapitandziwny kapitandziwny
ladies-warriors
20:53
0854 d454 390
Reposted fromZircon Zircon vianoisetales noisetales
ladies-warriors
20:53
1364 06ae 390
Reposted frompanikea panikea viashameonyoubitch shameonyoubitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl